News :: PROFIL WODY W KĄPIELISKU

PROFIL WODY W KĄPIELISKU

„KĄPIELISKO WODNE OSiR”

 

 

 

 

 

Opracowanie:

 

Spółka Wodna „Strzegowa”

ul. Piastowska 105

63-500 Ostrzeszów

 

 

 

Ostrzeszów, czerwiec 2018


SPIS TREŚCI

1.      WSTĘP                                                                                                                                          3

1.1  PODSTAWA FORMALNA I ZAKRES OPRACOWANIA                                                             4

1.2  ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC                                                                                      4

2.      PROFIL WODY W KĄPIELISKU                                                                                                     5

2.1  LOKALIZACJA KĄPIELISKA                                                                                                    5

2.2    CHARAKTERYSTYKA KĄPIELISKA                                                                                        5

2.3    PUNKTY KONTROLI JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU                                                           6

2.4    CECHY FIZYCZNE, GEOGRAFICZNE I HYDROLOGICZNE                                                   6

2.5  WYSTĘPOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ                                                                                    7

2.6  OCENA RYZYKA ROZMNOŻENIA SINIC, MAKROALG ORAZ FITOPLANKTONU                     7

3.      PODSUMOWANIE I WNIOSKI                                                                                                8

4.      MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE                                                                                                             9

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Tabela przedstawiająca szczegółowe informacje dotyczące Profilu wody

w kąpielisku OSiR w Ostrzeszowie

Załącznik nr 2. Mapa lokalizacji kąpieliska kąpielisko OSiR zagospodarowanie przestrzenne terenu

Załącznik nr 3. Mapa lokalizacji kąpieliska – kąpielisko OSiR – numeryczny model terenu


1.     WSTĘP

 

 

Opracowanie zostało wykonane w związku z aktualizacją profilu wody w kąpielisku wodnym „OSiR” w Ostrzeszowie, znajdującym się przy ul. Kąpielowej 5. Profil wody tworzy się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191). Wg Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z aktual.) pod pojęciem „profil wody” rozumie się przez zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających. Profil wody w kąpielisku zawiera m. i. informacje o lokalizacji kąpieliska, punktach kontroli oraz wszystkich cechach kąpieliska, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191), dane dotyczące kąpieliska zostały przedstawione w formie tabeli zgodnej z Załącznikiem do Rozporządzenia oraz w postaci załączonych map GIS, które zgodnie z Rozporządzeniem spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. nr 70, poz. 821).


1.1.                       PODSTAWA FORMALNA I ZAKRES OPRACOWANIA

 

 

Zleceniodawca:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Ul. Kąpielowa 5

63-500 Ostrzeszów

 

 

Wykonawca:

Spółka Wodna Strzegowa

Ul. Piastowska 105

63-500 Ostrzeszów

 

 

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia nr 307/2018 z dnia 07.06.2018 r. zawartego

pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.

 

 

 

1.2.                       ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 

 

Profil wody w kąpielisku opracowano w formie tabeli ze szczegółowymi danymi dotyczącymi kąpieliska (Załącznik nr 1) oraz w postaci map w skali 1:4 000 (Załączniki nr 2 i 3)


2.     PROFIL WODY W KĄPIELISKU

 

 

Niniejsze opracowanie wykonano w związku z potrzebą aktualizacji profilu wody w kąpielisku wodnym OSiR w Ostrzeszowie, który sporządzony został w grudniu 2015 r. Aktualizacja profilu wody w kąpielisku zawiera m.in. informacje wyników kontroli mikrobiologicznej wody, oraz informacje o identyfikacji i ocenie przyczyn zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku.

 

 

 

2.1                         LOKALIZACJA KĄPIELISKA

 

 

Kąpielisko usytuowane jest na obszarze miejskich terenów zielonych, znajdujących się

w południowej części miasta Ostrzeszów. Podział administracyjny:

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrzeszowski Gmina: Ostrzeszów

Miasto: Ostrzeszów

 

 

 

2.2                         CHARAKTERYSTYKA KĄPIELISKA

 

 

Kąpielisko zorganizowane jest przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów. Na terenie kąpieliska wytyczona została piaszczysta plaża otoczona zadrzewieniami, basen, wieża do skoków oraz zjeżdżalnia. Na kąpielisku kąpiący się przebywają na kąpielisku pod nadzorem ratownika wodnego i dzięki znajdującej się w obiekcie pełnej infrastrukturze mają zapewniony wysoki poziom higieny.


2.3   PUNKTY KONTROLI JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrzeszowie przeprowadza kontrole jakości wody w kąpielisku. Lokalizacja punktów poboru:

Punkt poboru nr 1: 51°25’02,10” N, 17°55’45,88” E

Punkt poboru nr 2: 51°25’04,21” N, 17°55’42,58” E

 

 

2.4                         CECHY FIZYCZNE, GEOGRAFICZNE I HYDROLOGICZNE

 

Nazwa: Kąpielisko Wodne OSiR

Kod JCWP: PLRW60001714129

Krajowy kod kąpieliska: 3018PKAP0001

Powierzchnia zbiornika: 0,5465 ha

Długość linii brzegowej zbiornika: 310 m Wysokość nad poziomem morza: 345 m Współrzędne centroidu zbiornika:

WGS84: B 51,41649 L 17,92857 (układ dziesiętny)

B 51°24’59,374” L 17°55’42,873” (układ stopniowy)

PUWG 1992:

powrót

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion