News :: Zaproszenie do złożenia oferty 2016

  

                                                 Ostrzeszów, dnia 17-06-2016r.

 
 
                        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

w Ostrzeszowie

ul. Kąpielowa 5 Tel. (062) 730-08-95

                                                                  www.zec-ostrzeszow.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie projektu wraz z remontem układu odpylania kotła K-1” w kotłowni ZEC Ostrzeszów.

 przy ul. Przemysłowej 21

Na podstawie art. 138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-­­­­­ Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t. z póżń. zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, na podstawie regulaminu Zakładowego.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 05.07.2016r. do

godz. 12ºº Otwarcie ofert zostanie dokonane w dnia 05.07.2016r.ogodz. 1215.

Informacja o przetargu – tel.(62) 58 60 401 lub 730 08 95.wew.22,23. 

Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZEC i stronie internetowej: www.zec-ostrzeszow.pl ; gdzie dostępne są załączniki.

 
 
                                           ………………………..
                                                 Zamawiający
 
hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion