Zaproszenie do złożenia oferty na cykliczną dostawę opału 2010/2011

Ostrzeszów, dnia 27.04.2010r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

w Ostrzeszowie

ul. Kąpielowa 5 Tel. (062) 730-08-95

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na dostawę opału do kotłowni ZEC na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w sezonie grzewczym 2010/2011.

 

Zamówienie dotyczy dokonywania cyklicznych dostaw opału do kotłowni ZEC w sezonie grzewczym w ilościach : miał kl. 21-24 ok. 4.800 ton o parametrach :

wartość opałowa min. 21000 - 24000 kJ/kg

wartość popiołu nie więcej niż 21 %

wartość siarki nie więcej niż 0,60 % max 0,80%

 

natomiast miał kl. 23-24 ok. 400 ton o parametrach

wartość opałowa min. 23000 - 24000 kJ/kg

wartość popiołu nie więcej niż 21 %

wartość siarki nie więcej niż 0,60% max 0,80%

 

węgiel kamienny orzech w ilości ok. 300 ton o parametrach :

wartość opałowa min. 26000 kJ/kg

wartość popiołu nie więcej niż 8 %

wartość siarki nie więcej niż 0,60 %

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 14.05.2010r. do godziny 10ºº Wybór oferty zostanie dokonany najpóźniej do dnia 17.05.2010r.

 

Przetarg przeprowadzany jest w trybie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 701 i inne).

 

UWAGA ZMIANA W OGŁOSZENIU

PATRZ: "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

 

 

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion